JOR 2010/73, Rechtbank Haarlem 08-07-2009, BJ6988, HA ZA 08-119

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Nu schuldenaar zich jegens bank niet aansprakelijk heeft gesteld voor eigen schuld en zich niet als partij met interne draagplicht heeft gepresenteerd, is hij geen kredietovereenkomst als hoofdschuldenaar, maar borgtochtovereenkomst met bank aangegaan, Uitleg transportakte aandelenoverdracht, Geen bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW, Verwijzing naar HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 en HR 20 juni 2008, «JOR» 2008/260, m.nt. Borrius

Samenvatting

Ten aanzien van gedaagde in conventie sub 1 (Allcon Drill): …

Verder lezen
Terug naar overzicht