JOR 2011/158, Rechtbank Haarlem 25-08-2010, BN9810, HA ZA 10-338

Inhoudsindicatie

Onverschuldigde betaling door Ontvanger tijdens faillissement, Rechtsverhouding tussen belastingplichtige en Ontvanger sluit betaling als gevolg van onmiskenbare vergissing niet uit, Verwijzing naar HR 5 september 1997, «JOR» 1997/102, m.nt. De Liagre Böhl en NEDF en HR 8 juni 2007, «JOR» 2007/221, m.nt. Steneker

Samenvatting

De vordering van de Ontvanger tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag is in beginsel een concurrente boedelvordering, aangezien zo’n vordering in het stelsel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht