JOR 2011/209, Accountantskamer 02-07-2010, YH0075, 10/46 Wtra AK

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht registeraccountants, Uitbrengen rapport aan curator door registeraccountant zonder betrokken personen te horen is klachtwaardig

Samenvatting

Bij de beoordeling van de klacht moet het handelen van betrokkene waarop de klacht betrekking heeft, nu dit plaatsvond na 1 januari 2007, worden getoetst aan de sindsdien vigerende verordening gedragscode (RA’s)(VGC). In dit geval is voorts van belang dat een eventueel niet of niet correct toepassen van (één of meer bepalingen van) de per 1 april 2004 van kracht geworden Gedragsrichtlijn inzake persoonsgerichte…

Verder lezen
Terug naar overzicht