JOR 2012/132, Gerechtshof Amsterdam 14-02-2012, BV7729, 200.083.759/01 (met annotatie van mr. A. Steneker)

Inhoudsindicatie

Beslag- en executierecht, Verklaringsprocedure ex art. 477a Rv, Zekerheidstelling ex art. 477a lid 2 Rv ook van toepassing indien curator met negatieve boedel als executant procedure tegen derde-beslagene entameert, Verwijzing naar HR 30 november 2001, «JOR» 2002/23, m.nt. JJvH

Samenvatting

De zorg en aandacht van de wetgever voor de positie van de derde-beslagene zijn, naar mag worden aangenomen, met name ingegeven door het uitgangspunt dat in geval van derdenbeslag de…

Verder lezen
Terug naar overzicht