JOR 2012/358, Beroepscommissie Financiële Dienstverlening 31-01-2012, , 2012-427

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer, Spreiding effectenportefeuille, Beroepscommissie bekrachtigt uitspraak Geschillencommissie van 11 april 2011, «JOR» 2012/358

Samenvatting

Uitgangspunt in beroep is het niet bestreden oordeel van de Geschillencommissie dat de aan een redelijk bekwaam en redelijk handelend vermogensbeheerder te stellen eisen in dit geval meebrachten dat maximaal 30% van de portefeuille van belanghebbende, derhalve een belegging van € 15.000, afhankelijk mocht zijn van een debiteurenrisico geconcentreerd in één uitgevende instelling of debiteur, niet zijnde een beleggingsfonds in de zin van de Wft…

Verder lezen