JOR 2014/134, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem 11-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1945, 200.128.788 (met annotatie van mr. F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Beleggingsadvies, Schending onderzoeks- en waarschuwingsplicht door bank, Belegger heeft binnen bekwame tijd geprotesteerd (art. 6:89 BW), Schadevergoeding nader op te maken bij staat, Vervolg op Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 december 2010, «JOR» 2011/145 en HR 8 februari 2013, «JOR» 2013/107, m.nt. Van der Wiel

Samenvatting

Het hof is van oordeel dat het interne document – zelfs als zou worden aangenomen dat dit de juiste beleggingsdoelstellingen van de…

Verder lezen