JOR 2014/146, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem 25-02-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1423, 200.107.979 (met annotatie van mr. dr. T.T. van Zanten)

Inhoudsindicatie

Aannemingsovereenkomst, Faillissement aannemer, Gevolgen niet-gestanddoening aanneemovereenkomst door curator, Bouwtijdclaim is vordering tot betaling vervangende schadevergoeding, Curator kan vergoeding vorderen van werkzaamheden door failliet vóór diens faillietverklaring verricht, GIW-garantieregeling, Geen aanspraak curator op waarborgsom, Tussenarrest

Samenvatting

Appellanten (in het principaal hoger beroep) wijzen er terecht op dat de niet-gestanddoening geen (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst tot gevolg heeft. Dat was wel het geval onder het oude, tot de invoering van het NBW…

Verder lezen
Terug naar overzicht