JOR 2014/231, Gerechtshof Amsterdam 22-04-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1293, 200.072.653/01 OK (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure (art. 2:92a BW), DIM, Prijs over te dragen aandelen, Deskundigenrapport, Aan deskundigen verschafte en door hen gebruikte informatie deels als vertrouwelijk aangemerkt, Hoor en wederhoor, OK stelt deskundigen in de gelegenheid gedaagden een niet-inhoudelijk overzicht te verschaffen van de gestelde vertrouwelijke informatie, Tussenarrest, Vanwege tijdsverloop is actualisering deskundigenrapportage noodzakelijk, Vervolg op OK 31 januari 2012, «JOR» 2012/110, m.nt. Josephus Jitta

Samenvatting

Ingevolge art. 2:…

Verder lezen
Terug naar overzicht