JOR 2014/232, Gerechtshof Amsterdam 03-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2562, 200.144.249/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Jaarrekening, Verzoek tot herziening jaarrekening op de voet van art. 2:447 e.v. BW, Certificaathouder is belanghebbende, Verzoek twee maanden na vaststelling jaarrekening: verzoeker niet-ontvankelijk, OK beveelt vennootschap jaarrekening in het geding te brengen

Samenvatting

Certificaathouder Dubbel F BV verzoekt de OK om de besluiten van Butt Holding BV respectievelijk Brink Pluimveeproducten BV tot vaststelling van de jaarrekening 2012 te vernietigen en Butt Holding en Brink Pluimveeproducten te bevelen de onderscheiden jaarrekeningen in te richten zoals nader in…

Verder lezen
Terug naar overzicht