JOR 2014/309, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Leeuwarden 01-07-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5250, 200.129.683/01 (met annotatie van mr. M.A. Heilbron)

Inhoudsindicatie

Retentierechtreparateur op vrachtwagencombinatie van derde met een ouder recht (leasemaatschappij) voor vorderingen op gefailleerde schuldenaar uit onderhouds- en reparatieovereenkomsten, Faillissement wordt waarschijnlijk opgeheven wegens gebrek aan baten, Retentor heeft voldoende belang bij uitoefenen retentierecht zolang mogelijkheid tot verkrijgen executoriale titel bestaat

Samenvatting

Wettelijk uitgangspunt is dat degene die retentierecht uitoefent zich, als de openstaande rekening waarop het retentierecht rust niet wordt betaald, op het object waarop het retentierecht wordt uitgeoefend, kan verhalen. Daartoe is echter wel een executoriale titel vereist. …

Verder lezen
Terug naar overzicht