JOR 2014/349, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-09-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7353, 200.130.797/01 (met annotatie van mr. J.J. Dammingh)

Inhoudsindicatie

Zorgplicht makelaar bij taxatie van onroerende zaak, Gebruik taxatierapport door financier, Werking exoneratiebeding

Samenvatting

Indien een makelaar de opdracht krijgt een taxatie te verrichten van een onroerende zaak van zijn opdrachtgever met het oog op het verkrijgen van financiering, dient hij er rekening mee te houden dat het uit te brengen taxatierapport niet alleen door zijn opdrachtgever, maar vooral ook door de (potentiële) financier(s) zal worden gebruikt. De financiers zullen (onder meer) door middel van het rapport inzicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht