JOR 2015/176, Gerechtshof Amsterdam 30-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4231, 200.141.819/01 (met annotatie van prof. mr. drs. J.W.A. Biemans)

Inhoudsindicatie

Erkenning van geverifieerde vordering dient te worden aangemerkt als het instellen van een eis die door toewijzing wordt gevolgd als bedoeld in art. 3:319 BW, Verjaring ex art. 3:324 BW van toepassing, Verwijzing naar HR 2 november 1928, NJ 1928, 1682 en HR 28 juni 2002, NJ 2003, 676

Samenvatting

Ingevolge art. 196 Fw heeft de erkenning van een vordering, die blijkt uit het proces-verbaal van de verificatievergadering, kracht van gewijsde zaak tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht