JOR 2015/194, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:558, 200.093.318/01 (met annotatie van mr. F.P.C. Strijbos)

Inhoudsindicatie

Ingangsdatum wettelijke handelsrente over restant koopsom aandelen, Aanvullende werking van eisen van redelijkheid en billijkheid bij vaststellen van uiterste dag van betaling in de zin van art. 6:119a BW, Vervolg op Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden 24 september 2013, «JOR» 2015/193

Samenvatting

In de koopovereenkomst zijn partijen ervan uitgegaan dat zij uiterlijk op 1 april 2003 de definitieve overnamebalans, en daarmee de definitieve koopprijs, zouden hebben vastgesteld. Zij hebben het tijdstip van betaling van het nog onbetaalde…

Verder lezen
Terug naar overzicht