JOR 2015/229, Gerechtshof Amsterdam 05-12-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5167, 200.137.535/03 OK, 200.137.535/04 OK (met annotatie van mr. P.J. van der Korst)

Inhoudsindicatie

Enquêterecht, Verzoek tot definitieve vaststelling hoogte van verbeurde dwangsommen betreft executiegeschil, In zoverre is OK onbevoegd, Afwijzing verzoek tot gedeeltelijke opheffing dan wel vermindering van dwangsom, Ongeloofwaardig dat belanghebbende niet over volledige administratie kon beschikken

Samenvatting

Bij beschikking van 11 juli 2014 heeft de OK op verzoek van Leaderland c.s. onder meer Vasilyev bevolen om binnen een week na betekening van de beschikking de volledige administratie (als bedoeld in art. 2: 10 BW) van Leaderland c.s. …

Verder lezen
Terug naar overzicht