JOR 2015/261, Gerechtshof Amsterdam 28-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3087, 200.171.808/01 OK (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure, Vordering toegewezen, Peildatum op datum waardering door deskundige, Uit feit dat nadien aandelen en certificaten tegen die prijs zijn verworven, blijkt dat de prijs redelijk is

Samenvatting

Nu de vordering van Van Herk in beginsel kan worden toegewezen, resteert nog slechts de vaststelling van de door Van Herk te betalen prijs voor de over te dragen resterende aandelen in Nagron.

Lettend op de inhoud van de door Van Herk overgelegde stukken, alles in onderling verband en samenhang bezien, acht de OK…

Verder lezen
Terug naar overzicht