JOR 2015/321, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4620, 200.121.136/01

Inhoudsindicatie

Onbevoegde vertegenwoordiging, Bekrachtiging, Gerechtvaardigde schijn van bekrachtiging, Verwijzing naar HR 12 januari 2001, NJ 2001, 157 (Kuijpers/Wijnveen)

Samenvatting

Bekrachtiging (art. 3:69 BW) is een eenzijdige rechtshandeling van de pseudo-gevolmachtigde (in dit geval: appellante) gericht tot de wederpartij (in dit geval: geïntimeerde). Bekrachtiging is niet aan een bepaalde vorm gebonden en kan gelegen zijn in verklaringen en gedragingen (art. 3:33, 35 en 37 BW). …

Verder lezen
Terug naar overzicht