JOR 2015/37, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 28-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8246, 200.123.444

Inhoudsindicatie

Bancaire zorgplicht tegenover derden, I.c. geen aansprakelijkheid voor niet uitvoeren naam-nummercontrole, Niet van belang dat bank van begunstigde ook rol van financier vervult, Verwijzing naar HR 23 december 2005, «JOR» 2006/20, m.nt. CMGvdK (Safe Haven)

Samenvatting

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de maatschappelijke positie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoren te houden op grond van hetgeen in het maatschappelijk…

Verder lezen