JOR 2016/183, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 15-12-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9531, 200.157.476 (met annotatie van mr. J.A. van de Hel)

Inhoudsindicatie

Procesrecht, Deformaliseringstendens, Executie vonnis op naam van niet bestaande rechtspersoon, Wederpartij wist niet en had evenmin redelijkerwijze moeten begrijpen welke naam de juiste was, Op grond daarvan is executie vonnis niet mogelijk, Verband met HR 13 december 2013, «JOR» 2014/33, m.nt. Groffen (Montis/Goosen)

Samenvatting

De vraag die aan de orde is, is of het vonnis kan worden geëxecuteerd hoewel het is gesteld op naam van een niet bestaande rechtspersoon. Aangenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht