JOR 2016/271, Gerechtshof Amsterdam 05-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2676, 200.150.745/01 OK (met annotatie van mr. T. Salemink)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Sirowa, Waardering aandelen, Vennootschap is uitgehold en schuldige aandeelhouder wil met uitkoopprocedure op eenvoudige en goedkope wijze af van minderheidsaandeelhouder, Te benoemen deskundige moet prijs vaststellen waarbij uitholling niet voor rekening mag komen van uit te kopen minderheidsaandeelhouder

Samenvatting

De OK stelt voorop dat de uitkoopprocedure van art. 2:201a BW slechts zeer beperkte ruimte laat om eventuele onrechtmatige handelingen van de uitkopende aandeelhouder ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vordering mee te laten wegen. De vordering tot uitkoop is, mits…

Verder lezen
Terug naar overzicht