JOR 2016/315, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5038, 200.152.979/01 (met annotatie van mr. G.G. Boeve)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurder jegens schuldeiser, Bestellingen en leveranties liepen via inmiddels gefailleerde vennootschap, Goederen werden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en doorgeleverd aan gelieerde partij, Vorderingen leverancier blijven onbetaald en zijn onverhaalbaar, Aansprakelijkheid afgewezen omdat op moment van aangaan overeenkomsten faillissement niet was te voorzien, Onvoldoende onderbouwd dat bestuurders hebben bewerkstelligd dat geleverde goederen zijn onttrokken aan verhaal door schuldeiser, Verwijzing naar HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286 (Beklamel); HR 18 februari 2000, «JOR» 2000/56 (New Holland Belgium/Oosterhof); HR 8 december…

Verder lezen
Terug naar overzicht