JOR 2016/99, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-07-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5290, 200.155.478

Inhoudsindicatie

Faillissement Aldel, Overeenkomsten tot opslag en verwerking van reststoffen, Curatoren doen overeenkomsten niet gestand, Ontbinding, Geen verplichting curatoren tot opruimen ovenpuin, Vordering tot betaling van daaraan verbonden kosten is concurrente vordering, Geen boedelschuld, Geen onrechtmatige daad curatoren, Verwijzing naar onder meer HR 9 juni 2006, NJ 2007/21, m.nt. Van Schilfgaarde; HR 3 november 2006, «JOR» 2007/76, m.nt. SCJJK en Bartels (Nebula) en HR 19 april 2013, «JOR» 2013/224, …

Verder lezen
Terug naar overzicht