JOR 2017/142, Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Roermond 15-02-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1517, 5090560/CV 16-5344 (met annotatie van mr. G.G. Boeve)

Inhoudsindicatie

Girale betaling, Creditering rekening begunstigde op dag van verlening surseance aan opdrachtgever van betaling, Toepassing van HR 20 maart 2015, «JOR» 2015/251, m.nt. NEDF (JPR Advocaten/Gunning q.q.) op surseance van betaling, Bewindvoerder kan bedrag terugvorderen van begunstigde, Verwijzing naar HR 31 maart 1989, NJ 1990/1 (Vis q.q./NMB) en Rb. ’s-Gravenhage 10 december 1997, «JOR» 1998/48 en 49, m.nt. SCJJK en NEDF…

Verder lezen
Terug naar overzicht