JOR 2017/151, Hoge Raad 03-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:150, 15/05423 (met annotatie van prof. mr. S.C.J.J. Kortmann)

Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst certificaten, Verjaring van rechtsvordering tot vernietiging overeenkomst die is verricht onder invloed van geestelijke stoornis, Overeenkomst aangegaan in strijd met verbod op Selbsteintritt kan bekrachtigd worden ex art. 3:69 BW

Samenvatting

Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof ten onrechte een geestelijke stoornis in de zin van art. 3:34 BW heeft aangemerkt als onbekwaamheid in de zin van art. 3:52 lid 1, aanhef en onder a, BW. Deze klacht slaagt. De term “…

Terug naar overzicht