JOR 2017/202, Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken 15-03-2017, , CvB TRB 2016/1 (met annotatie van mr. A. Lenaerts)

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht banken, Toepassingsbereik bankierseed en bancaire tuchtrecht, Gedragingen vallen buiten uitoefening van functie van bankmedewerker maar hebben wel enkele raakvlakken met bank, Handelen in strijd met bankierseed, Vernietiging van bestreden beslissing zonder oplegging van maatregel, Hoger beroep van beslissing Tuchtcommissie Banken 30 november 2016, «JOR» 2017/69, m.nt. Atema

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of het handelen van verweerder binnen het bereik van de door hem afgelegde bankierseed (met inbegrip van de daarin opgenomen verwijzing…