JOR 2017/232, Rechtbank Amsterdam 17-05-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3301, HA ZA 16-455 (met annotatie van mr. J.W.P.M. van der Velden)

Inhoudsindicatie

Bank is toerekenbaar tekortgeschoten bij liquidatie beleggingsportefeuille, Van zorgvuldig onderzoek is geen sprake geweest, Ook is cliënt over voornemen tot liquidatie niet duidelijk geïnformeerd terwijl hiervoor geen zwaarwegende reden bestond, Verwijzing naar schadestaatprocedure, Verband met Vzngr. Rb. Amsterdam 6 maart 2015, «JOR» 2015/236, m.nt. Van der Velden

Samenvatting

Het is denkbaar dat er in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als na zorgvuldig onderzoek blijkt van illegale praktijken en snel optreden noodzakelijk is, zonder voorafgaande beëindiging van…

Verder lezen