JOR 2017/234, CBB 14-06-2017, ECLI:NL:CBB:2017:223, 16/523, 16/524 (met annotatie van mr. S.M.C. Nuijten)

Inhoudsindicatie

Openbaarmaking gedingstukken inzake boetebeleid AFM, Motivering geheimhoudingsverzoek onvoldoende om beperking van kennisneming te rechtvaardigen

Samenvatting

De beslissing of de weigering dan wel beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is, vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat het College beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat openbaarmaking van bepaalde gegevens het belang van een of…

Verder lezen