JOR 2017/40, Gerechtshof Amsterdam 15-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4635, 200.163.265/01 (met annotatie van mr. F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Schending bijzondere zorgplicht beleggingsadviseur, Verstrekken van beleggingsadviezen in strijd met overeengekomen risicoprofiel, Niet waarschuwen voor aan transacties verbonden risico’s, Eigen schuld aan zijde belegger op basis waarvan partijen schade gelijkelijk dienen te dragen

Samenvatting

Uitgangspunt voor de beoordeling van de door appellant gestelde tekortkoming wegens schending van de zorgplicht is het volgende. Harmony is een professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener en heeft bij beleggingsadviesrelaties daarom een bijzondere zorgplicht jegens niet-professionele beleggers, zoals appellant. Vaststaat dat appellant bij aanvang van…

Verder lezen