JOR 2017/56, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8199, 200.167.171/01 (met annotatie van mr. E. Loesberg)

Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht, Overgang van onderneming, Overname exploitatie van sportcomplex door gemeente na ontbinding huurovereenkomst met exploitant, Overgang “ten gevolge van een overeenkomst” ex art. 7:662 lid 2 aanhef en onder a BW, Overgang van economische eenheid met behoud van identiteit, ondanks sluiting van zwembad als belangrijkste onderdeel sportcomplex, Overgang rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten op gemeente, Art. 2:5 CAR-UWO staat niet in de weg aan eerbiediging overgegane arbeidsovereenkomsten, Verwijzing naar HvJ EG 17 december 1987, ECLI:NL:XX:…

Verder lezen
Terug naar overzicht