JOR 2017/61, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 12-07-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5680, 200.152.812

Inhoudsindicatie

Turboliquidatie, Aansprakelijkstelling indirect bestuurder en aandeelhouder voor staken van onderneming, Op moment van ontbinding waren in vennootschap geen baten aanwezig, In geval van faillissement zouden evenmin baten te verwachten zijn geweest, Geen persoonlijk ernstig verwijt bestuurder voor onbetaald gebleven huurpenningen

Samenvatting

Het niet melden van het staken van het feitelijk gebruik van het gehuurde op 1 januari 2008 is wel een tekortkoming van geïntimeerde, maar in het licht van de omstandigheden van het geval, van geringe aard. Appellant valt hiervan als indirect bestuurder van…

Verder lezen
Terug naar overzicht