JPF 2009/59, Gerechtshof Leeuwarden 10-03-2009, BH6562, 200.007.096/01

Inhoudsindicatie

Bewindvoerder meerderjarigenbewind: natuurlijk persoon of rechtspersoon

Samenvatting

De goederen van geïntimeerde zijn door de kantonrechter Groningen bij beschikking van 12 augustus 2008 onder bewind gesteld als bedoeld in titel 1.19 BW en “Bureau Masis” is tot bewindvoerder benoemd. Voorts heeft de kantonrechter op 25 september 2008 “Bureau Masis” op de voet van art. 1:443 BW toestemming verleend door te procederen. Thans heeft Bureau Masis als bewindvoerder over het vermogen van geïntimeerde allerlei proceshandelingen gepleegd in een zaak aangaande alimentatie.

Verder lezen
Terug naar overzicht