JPF 2012/119, Rechtbank Haarlem, sector kanton 30-03-2012, BW1472, 498962 BM 11-132, MB 498963 11-35 (met annotatie van P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Beschermingsbewind, Huwelijk

Samenvatting

Twee zonen vragen om ondercuratelestelling van hun vermogende vader. Teneinde de geestelijke gesteldheid van betrokkene te laten onderzoeken, werd een klinisch geriater benoemd die na enige tijd summier verslag deed van zijn onderzoeksbevindingen. Zijn conclusie – kort samengevat – is dat hij betrokkene niet in staat acht zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen en “voor het grootste deel” wel in staat acht zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Voorts acht de de klinisch geriater betrokkene makkelijk beïnvloedbaar. Hij vervolgt…

Verder lezen
Terug naar overzicht