JPF 2013/79, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2013, BZ5564, 200.113.066/01 (met annotatie van prof. mr. P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling, Schriftelijke aanwijzing, Vader niet-ontvankelijk in zijn beroep tot vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing van Bureau Jeugdzorg, Geen beslissing op grond van artikel 1:263a BW nu de minderjarige niet uit huis is geplaatst

Samenvatting

Bij beschikking van 14 juni 2012 heeft de kinderrechter het verzoek van de vader tot vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing van BJZ van 16 maart 2012 afgewezen. Voorts heeft de rechtbank het zelfstandig verzoek van BJZ tot het verlenen van een machtiging tot plaatsing van het toen 5…

Verder lezen
Terug naar overzicht