JPF 2014/67, Rechtbank Limburg, locatie Maastricht 23-01-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:1092, C/03/176828/S RK 12-1391 (met annotatie van mr. dr. I. Curry-Sumner)

Inhoudsindicatie

Reeds aanhangige echtscheidingsprocedure, Voorlopige voorzieningen, Litispendentie

Samenvatting

Partijen zijn met elkaar in Nederland gehuwd. Zij hebben beiden de Nederlandse nationaliteit. De vrouw had ten tijde van de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding haar gewone verblijfplaats in Frankrijk. De man verbleef feitelijk in Nederland, maar stond blijkens het uittreksel uit de GBA evenals de vrouw in Frankrijk ingeschreven.

Aangezien zowel de man als de vrouw de Nederlandse nationaliteit bezit, is de Nederlandse rechter op grond van art. 3 lid 1 onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht