JPF 2015/57, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:448, 200.153.197-01 (met annotatie van mr. dr. J.H. de Graaf)

Inhoudsindicatie

Testamentaire voogdij, Voorkeurspositie overlevende ouder, Gegronde vrees voor verwaarlozing van de belangen van de minderjarige, Afwijzing

Samenvatting

In deze zaak is de vader in hoger beroep gekomen van een beschikking van de rechtbank, waarbij deze heeft vastgesteld dat verweerster in deze zaak door aanvaarding van de voogdij testamentair voogd is geworden van de minderjarige. De vader verzoekt de beschikking van de rechtbank te vernietigen en zijn verzoeken alsnog toe te wijzen of althans te bepalen dat de voogdij zal worden beëindigd en te bepalen dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht