JPF 2016/109, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5119, 200.184.475/01 (met annotatie van mr. dr. J.H. de Graaf)

Inhoudsindicatie

Gezagsbeëindigende maatregel, Continuïteit opvoedingssituatie en ongestoord hechtingsproces, Belang minderjarige, Verwijzing naar memorie van toelichting

Samenvatting

In deze zaak hebben de ouders verzocht de beschikking van de rechtbank te vernietigen en opnieuw recht doende het verzoek van de raad tot beëindiging van het ouderlijk gezag over de minderjarige en tot benoeming van de GI tot voogdes af te wijzen.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. De minderjarige is in 2012 uit de relatie van de ouders geboren. De moeder heeft uit een eerdere…

Verder lezen
Terug naar overzicht