JPF 2017/71, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3505, 200.202.613/01

Inhoudsindicatie

Pilot complexe echtscheiding, Benoeming bijzondere curator, Onderlinge overeenstemming

Samenvatting

In het kader van het pilot ‘complexe echtscheidingen’ heeft het hof bij tussenbeschikking aanleiding gezien een neutrale belangenbehartiger, te weten een bijzondere curator, te benoemen voor de twee minderjarigen. De bijzondere curator is verzocht het hof te adviseren zowel over het verzoek van verzoekster om vervangende toestemming te verlenen voor een verhuizing als over de zorgregeling tussen de kinderen en verweerster.

Na voormelde tussenbeschikking is bij het hof een brief binnengekomen inhoudende de door partijen uit 8…

Verder lezen
Terug naar overzicht