JV 1998/173, No 18-08-1998, , 98/350 (met annotatie van RF)

Inhoudsindicatie

Individuele ambtsberichten, Zorgvuldigheid

Samenvatting

Onderzoek op eigen initiatief van de Nationale ombudsman naar de totstandkoming en het gebruik van individuele ambtsberichten. Hoge eisen moeten gesteld worden aan individuele ambtsberichten alsmede aan de totstandkoming daarvan, daar zij een belangrijke rol spelen in individuele asielzaken. Opgenomen is een uitgebreide samenvatting van het rapport, alsmede de conclusies en aanbevelingen.

Uitspraak

Samenvatting

Onderzoek

Naar aanleiding van aanhoudende kritiek vanuit de samenleving op de gang van zaken rond individuele ambtsberichten in asielzaken is de Nationale ombudsman, na een vooronderzoek, op…

Verder lezen
Terug naar overzicht