JV 1998/176, EHRM 23-04-1998, , 32448/96 (met annotatie van RF)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke behandeling, Psychische gezondheidstoestand, Iran, Uitzetting, Asiel, Ontbreken documenten

Samenvatting

Het onderhavige geval betreft een Iraanse asielzoeker die door de Zweedse autoriteiten dreigt te worden uitgezet. Het geschil betreft het gebruik van informatie, mogelijke tegenstrijdigheden in het asielrelaas en een mogelijk post-traumatisch stress syndroom als gevolg van ondergane martelingen. Volgens de Commissie heeft de vreemdeling overtuigend schriftelijk bewijs geleverd dat zijn geestestoestand het gevolg is van ondergane martelingen. De Commissie overweegt voorts dat volledige consistentie van het relaas zelden verwacht kan worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht