JV 1998/187, No 28-08-1998, , 98/360

Inhoudsindicatie

Tolken, Klachtencommissie Tolken, Termijnen

Samenvatting

Voor het indienen van een klacht inzake tolken bij de Klachtencommissie geldt een termijn van zes weken. Gezien de krapte van deze termijn mag worden verwacht dat de Commissie in het gebruik van haar bevoegdheid om termijnoverschrijding te accepteren niet te zuinig is. Bij overschrijding moet de klager in de gelegenheid worden gesteld redenen voor de overschrijding aan te voeren. Bij de beoordeling daarvan mag van de Commissie enige ruimhartigheid worden verwacht.

Uitspraak

Klacht

Op 8 januari 1997 ontving de Nationale Ombudsman en…

Verder lezen
Terug naar overzicht