JV 1998/188, Committee Against Torture 19-06-1998, , CAT/C/20/D/83/1997 (met annotatie van RF)

Inhoudsindicatie

CAT, Onmenselijke behandeling, Peru, Vervolging door derden

Samenvatting

Een behandeling in strijd met art. 3 Anti-Folterverdrag gepleegd door derden en zonder toestemming of medeweten van de overheid valt niet binnen de werking van art. 3 Anti-Folterverdrag. Hierbij heeft het Comité aansluiting gezocht bij de definitie van ‘torture’ zoals vermeld in art. 1 van het Verdrag. Voorts lijdt de vreemdeling aan een posttraumatisch stress stoornis als gevolg van gebeurtenissen in het land van herkomst. Verslechtering van de gezondheidstoestand van…

Verder lezen
Terug naar overzicht