JV 1998/188, Committee Against Torture 19-06-1998, , CAT/C/20/D/83/1997 (met annotatie van RF)

Inhoudsindicatie

CAT, Onmenselijke behandeling, Peru, Vervolging door derden

Samenvatting

Een behandeling in strijd met art. 3 Anti-Folterverdrag gepleegd door derden en zonder toestemming of medeweten van de overheid valt niet binnen de werking van art. 3 Anti-Folterverdrag. Hierbij heeft het Comité aansluiting gezocht bij de definitie van ‘torture’ zoals vermeld in art. 1 van het Verdrag. Voorts lijdt de vreemdeling aan een posttraumatisch stress stoornis als gevolg van gebeurtenissen in het land van herkomst. Verslechtering van de gezondheidstoestand van…

Terug naar overzicht