JV 2000/140, HvJ EG 06-04-2000, , T-188/98

Inhoudsindicatie

Openbaarheid van bestuur, Geheimhouding

Samenvatting

Het besluit van de Europese Raad, houdende weigering om verzoeker toegang te verlenen tot bepaalde rapporten opgesteld door het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake asielaangelegenheden, tot bepaalde aan dit Centrum verstrekte rapporten van gemeenschappelijke missies of missies uitgevoerd door lidstaten, en tot de lijst van contactpersonen die zich in de lidstaten met asielzaken bezighouden, wordt nietig verklaard. De Raad is verplicht een concrete beoordeling te maken van het risico dat de verspreiding van de documenten waartoe toegang wordt verlangd met…

Verder lezen
Terug naar overzicht