JV 2000/188, HvJ EG 22-06-2000, , C-65/98 (met annotatie van CAG)

Inhoudsindicatie

Associatieovereenkomst EEG-Turkije

Samenvatting

Mevrouw Eyüp, van Turkse afkomst, getrouwd met een tot de legale arbeidsmarkt behorende Turkse werknemer, verzocht de bevoegde autoriteiten vast te stellen, dat zij voldeed aan de voorwaarden van art. 7, eerste alinea, tweede streepje, Besluit nr. 1/80. Dit werd afgewezen vanwege het feit dat de periode tussen hun scheiding en hertrouwen niet meetelde voor de eis van ten minste vijf jaar in Oostenrijk wonende als gezinslid van een Turkse werknemer, ondanks het feit dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht