JV 2000/264, EHRM 05-10-2000, , 39652/98 (met annotatie van PB)

Inhoudsindicatie

Vaststelling burgerlijke rechten en plichten

Samenvatting

Beslissingen betreffende binnenkomst, verblijf en uitzetting van vreemdelingen omvatten niet de vaststelling van hun burgerlijke rechten of plichten of een strafrechtelijke tenlastelegging in de zin van art. 6 lid 1 EVRM. Het hof geeft aan dat de bepalingen van het verdrag gezien moeten worden in het licht van het hele verdragskader inclusief de protocollen. In dat verband bevat art. 1 Protocol nr. 7 procedurele waarborgen toepasbaar bij de uitzetting van vreemdelingen. Aanvullend merkt het hof op dat de preambule bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht