JV 2000/77, No 20-12-1999, , 99/510

Inhoudsindicatie

Termijnen, Medische advisering

Samenvatting

Voor zover het bij een zorgvuldige voorbereiding van een beslissing gaat om onder andere inschakeling van het Bureau Medische Advisering (BMA) mag van de IND verwacht worden dat verblijfsaanvragen of bezwaarschriften direct na ontvangst worden beoordeeld op de vraag of er aanleiding bestaat een medisch advies in te winnen. Ook in zaken waarin men in afwachting is van een algemeen of individueel ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken of van een uitspraak van de rechter. Indien zich situaties voordoen waarin het niet mogelijk is…

Verder lezen
Terug naar overzicht