JV 2002/167, Committee Against Torture 21-03-2002, , CAT/C/27/D/175/2000 (met annotatie van TS)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke behandeling, Uitzetting, Non-refoulement, Sri-Lanka

Samenvatting

Vreemdeling van Sri-Lankaanse nationaliteit heeft asiel aangevraagd in Nederland. Hoewel de Staatssecretaris van Justitie toe lijkt te geven dat verzoeker gearresteerd en gedetineerd is geweest door de autoriteiten is zij niet van mening dat de verzoeker verdacht is van betrokkenheid bij de LTTE. Naar het oordeel van het Comité heeft de verzoeker geen andere omstandigheden aangedragen behoudens de littekens op zijn lichaam die duiden op een verhoogd risico te worden gemarteld. Het Comité is van…

Verder lezen
Terug naar overzicht