JV 2002/30, EHRM 21-12-2001, , 31465/96 (met annotatie van mr. S.K. van Walsum)

Inhoudsindicatie

Gezinsleven, positieve verplichting, Gezinshereniging, minderjarig kind

Samenvatting

Deze zaak betreft de aanvraag van de ouders Sen om toelating van hun achtjarige dochter Sinem. De aanvraag was afgewezen omdat er geen sprake meer zou zijn geweest van een feitelijke band tussen de ouders en het kind.

Het hof onderzoekt in hoeverre er sprake is geweest van een positieve verplichting de betrokkenen in staat te stellen hun gezinsleven op Nederlands grondgebied te onderhouden en te ontwikkelen. Daarbij stelt het hof uitdrukkelijk dat de zaak-Abdulaziz niet maatgevend kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht