JV 2002/97, HvJ EG 07-02-2002, , T-211/00 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Openbaarheid van bestuur, Geheimhouding

Samenvatting

Het Hof verklaart nietig het besluit van de Raad houdende weigering om verzoeker toegang te verlenen tot bepaalde rapporten opgesteld door het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake asielaangelegenheden, tot bepaalde aan dit Centrum verstrekte rapporten van gemeenschappelijke missies of missies uitgevoerd door lidstaten, en tot de informatie op de lijst van personen die in de lidstaten met asielaanvragen zijn belast. De enkele omstandigheid dat bepaalde documenten negatieve informatie of verklaringen bevatten over de politieke situatie of de bescherming van de mensenrechten…

Verder lezen
Terug naar overzicht