JV 2003/63, No 17-12-2002, , 2002/386 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Leeftijdsonderzoek

Samenvatting

Klacht over het verrichten van botonderzoeken ter vaststelling van de minderjarigheid of meerderjarigheid bij alleenstaande minderjarige asielzoekers. Op basis van onderzoek concludeert de ombudsman dat het niet behoorlijk is dat de IND bezwaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de betrouwbaarheid van het leeftijdsonderzoek heeft genegeerd. Bovendien heeft de IND het advies van de Inspectie in de wind geslagen om een medisch-ethische commissie in te stellen die toeziet op het leeftijdsonderzoek.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt in overweging gegeven:

1. Een…

Verder lezen
Terug naar overzicht