JV 2004/252, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 20-01-2004, , 2002 T 136 B

Inhoudsindicatie

Medische behandeling, Armenië, Medische advies, Zorgvuldigheid

Samenvatting

De artsen M. en R. zijn werkzaam voor het BMA. M. heeft geadviseerd over de behandeling en behandelingsmogelijkheden voor hemodialyse van de patiënt in Armenië. R. heeft het advies getoetst en mede ondertekend, dit met het oog op de bewaking en borging van de eenheid en kwaliteit van de advisering. In casu betreft het een klacht tegen de arts R.

Het College overweegt dat het advies van M. en R. ten aanzien van…

Verder lezen
Terug naar overzicht