JV 2005/302, Committee Against Torture 24-05-2005, , 233/2003 (met annotatie van mr. Kees Wouters)

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Onmenselijke behandeling, Terrorisme, bestrijding, Egypte

Samenvatting

Verzoeker, van Egyptische nationaliteit, werd bij afwezigheid in 1998 in Egypte veroordeeld voor terroristische activiteiten en lidmaatschap van de terroristische groep ‘‘Al Gihad’’. Hij verzocht om asiel in Zweden. Na afwijzing daarvan werd hij overgedragen aan veiligheidsagenten van de VS die verzoeker met een Amerikaans vliegtuig hebben uitgezet naar Egypte.

1. Het Comité erkent dat maatregelen ter bestrijding van terrorisme, waaronder ontkenning van safe haven, afgeleid van bindende resoluties van de Veiligheidsraad legitiem…

Verder lezen
Terug naar overzicht